Aangrijpend verhaal over de nasleep van een arbeidsongeval