Praktisch aan de slag met wendbaarheid

Wendbaarheid

Praktisch aan de slag met wendbaarheid

Veel organisaties voelen de noodzaak om wendbaarder te worden; het vermogen om snel en effectief te kunnen veranderen. Maar hoe die behoefte er precies uitziet, wordt vaak niet helemaal duidelijk. En hoe je ermee aan de slag kunt al helemaal niet. De termen rond wendbaarheid, of in het Engels agility, vliegen je om de oren: agile leiderschap, agile strategie, agile teams, agile HR…

Als je googlet op ‘agile’ levert dat zo’n 200 miljoen (!) hits op. In het Nederlands geeft het intypen van ‘wendbaarheid’ ook enorm veel treffers. Waarom dan nóg een boek over wendbaarheid, kun je je afvragen? Wat er tot nu toe ontbrak in alle publicaties is hoe je met wendbaarheid op een effectieve en praktische manier aan de slag kan. Vragen waar ik nog geen antwoord op vind, zijn:

1 Hoe kun je het containerbegrip wendbaarheid concreet maken en effectief inzetten?

2 Hoe kun je het op maat maken en toepasbaar maken voor jouw organisatie of team?

3 Hoe kun je het behapbaar maken en kleine stappen zetten met impact en effect?

4 Hoe voer je het goede gesprek hierover?

5 Hoe kom je samen tot de beste, meest impactvolle aanpak? In dit boek ga je een routemap uitstippelen hoe je op een effectieve en praktische manier met wendbaarheid aan de slag kunt. Ik schets verschillende oplossingsrichtingen en interventies uit de praktijk. Je leest wat andere organisaties ermee doen en krijgt adviezen van deskundigen. Bovendien kijken we juist naar de kleine stappen die je kunt zetten.

 

Hanneke MoonenAanpak op maat
Ik geloof zelf niet in een one-size-fits-all-benadering of het knippen en plakken van ideeën. Als ik iets heb geleerd als adviseur, dan is het wel dat wat werkt in de ene context, geen garantie voor succes is in een andere context. Juist kijken wat past in een specifieke setting en de daarbij behorende aanpak kiezen, maakt dat er routes en interventies komen waar mensen in geloven en die werken. Ik nodig je daarom uit een vertaalslag te maken naar jouw eigen organisatie of team. In het boek spreek ik steeds over ‘jouw organisatie of team’.

Team gebruik ik in de brede zin van het woord: het kan ook om een afdeling, regio of divisie gaan. Je vindt tools, denkvragen en opdrachten om te verkennen waar de urgentie en mogelijkheden van wendbaarheid liggen in jouw organisatie. Belangrijk is ook te bepalen wie je erbij wilt betrekken voor een aanpak op maat die werkt. De beste ideeën ontstaan niet solistisch aan de tekentafel.

Wijsheid zit niet tussen de oren, maar tussen de neuzen.
Juist door het samen verkennen van verschillende meningen ontstaan de beste analyses met uiteenlopende invalshoeken. Vooral in de vorm van een goed gesprek waarin je met elkaar komt tot de essentie en de beste acties. In dit boek is daarom ook veel aandacht voor de dialoog over wendbaarheid in (management)teams om het samen goed vorm te geven, focus aan te brengen en te doen in je organisatie.

Kleine stappen, grote impact
Vaak hoor ik: ‘Onze organisatie is geen ‘startup’, ING of SEMCO die hun organisatie helemaal op- of ombouwen, ‘Dat kan bij ons niet zomaar!’ In dit boek wil ik laten zien dat je ook kleine stappen kunt zetten met een grote impact. Binnen organisaties die niet het hele roer omgooien is er ook op kleinere schaal heel veel mogelijk om in de basis wendbaarder te worden. De grote vraag is: hoe krijg je dat voor elkaar? Daar gaan we in dit boek mee aan de slag! Dit boek is voor leidinggevenden die wendbaarheid willen laten werken èn voor adviseurs of procesbegeleiders die hen daarbij willen ondersteunen. Wil je zelf als professional aan de slag met een wendbaarder team? Ook dan is het boek de moeite waard om te lezen.

Routemap voor wendbaarheid
Dit boek bestaat uit twee delen. Deel A beschrijft:

De essentie van wendbaarheid: het concreet maken van het begrip wendbaarheid en waarom het actueel is.

De wendbaarheidsscan om de urgentie, behoefte en kansen voor wendbaarheid in beeld te brengen.

Het wendbaarheid werkatelier om samen met belanghebbenden focus aan te brengen en tot acties te komen.

Deel B beschrijft vier dimensies om aan wendbaarheid te werken met oplossingsrichtingen en interventies. Hier vind je inspiratie en praktische handvatten om wendbaarheid te realiseren op de volgende vier dimensies:

1 Strategische wendbaarheid: de ambitie en strategie is continu afgestemd op de buitenwereld en de toekomst en zit in de haarvaten van de organisatie.

2 Wendbare mensen en teams: mensen en teams blijven zich ontwikkelen, zijn breed inzetbaar, er is een gezonde in-, door- en uitstroom, er wordt optimaal gebruik gemaakt van flexkrachten, mensen kunnen hun passie en talent kwijt in hun werk, er is ruimte voor vernieuwing en er is aandacht voor veerkracht.

3 Wendbaar organiseren: de organisatie is ingericht rondom de missie en bedoeling van de organisatie en we organiseren het werk zo dat we snel kunnen schakelen.

4 (Zelf) Leiderschap: mensen kunnen werken vanuit de bedoeling met een heldere focus, er is richting, ruimte en autonomie om werk zinvol in te vullen, er is betrokkenheid en eigenaarschap. In deel B vind je 18 oplossingsrichtingen en 37 interventies om met de vier dimensies aan de slag te gaan. Een breed palet aan wat mogelijk is. Interessant wordt het pas echt als je in kaart brengt welke wendbaarheidsmogelijkheden je organisatie of team al benut en welke oplossingsrichtingen aanvullend interessant zijn in jullie context en deze vertaalt naar interventies die werken voor jouw team of organisatie. Dit boek geeft daar overigens geen pasklaar antwoord op. Het stelt je wel de vragen en geeft je praktische opdrachten om zelf de vertaalslag te kunnen maken naar jouw organisatie of team. Het daagt je uit je eigen antwoorden te vinden op wat wendbaarheid kan en moet opleveren voor jouw organisatie of team. En hoe je er concreet en praktisch mee aan de slag kunt!

Hanneke Moonen

Hanneke Moonen is auteur van Hoe boek voor wendbaarheid,
ISBN 9789493171190, 204 blz full colour, € 38,50

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *