Spelen met letters en woorden

Spelen met letters en woorden

Hildegonde Mostert

22.50

Categorieën:


SAMENVATTING

Dit is de praktische gids mét alle achtergronden over Alfa-bedding. Kennismaken met letters en woorden begint traditioneel met het verklanken van letters. Voor een deel van de kinderen blijkt deze aanpak niet goed te werken. Zij raken achter met leren lezen en spellen, met alle gevolgen voor de rest van hun leerprestaties. Dat is frustrerend voor de kinderen en hun leerkrachten.

Wat kun je doen? Goede resultaten kun je bereiken als je niet de klank maar het patroon van de letters en de betekenis van het woord als startpunt neemt. Zien en voelen van letters en vergelijken van patronen blijken beter aan te sluiten bij de ontwikkeling van het jonge kind. Deze inzichten zijn uitgewerkt in de methodiek Alfa-bedding.

Dit boek geeft leerkrachten van groep 2 de achtergronden en praktische handvatten om met Alfa-bedding alle kinderen een goede voorbereiding te geven op leren lezen.
Je kunt beter aansluiten bij de ontwikkeling van het jonge kind en gemakkelijk inspelen op de behoeftes van álle kinderen. Zo krijgt iedereen in de groep meer plezier in leren lezen.

Spelen met letters en woorden
Voorbereiden op leren lezen met Alfa-bedding
Hildegonde Mostert
isbn 9789493171220
120 bladzijden, € 22,50
Uitgever: Pienter Publishers

 

 

Hildegonde Mostert (MA) is onderwijs- en veranderkundige, gespecialiseerd in het opzetten en implementeren van complexe leer- en veranderprocessen in professionele organisaties en het onderwijs. Zij heeft in haar werk op elk niveau de effecten van dyslexie bij volwassenen gezien. Bijdragen aan het voorkomen van deze problemen is voor haar een motor achter haar activiteiten voor Alfa-bedding. Haar uitgangspunt is dat professionals in het basisonderwijs de aangereikte methodiek kunnen integreren in hun aanpak. De verandering in denken die hieraan ten grondslag ligt vraagt vooral de aandacht bij het succesvol implementeren.


PRODUCTSPECIFICATIES

Auteur: Hildegonde Mostert
Druk: 1


Bekijk het inkijkexemplaarWat is Alfa-bedding? Ga naar de website


‘Dankzij Alfa-bedding ontdekte ik dat leeszwakke en dyslectische kinderen een aanpak nodig hebben die niet in de bestaande methodieken te vinden is. Ons leesonderwijs was onvolledig en niet passend voor al onze leerlingen. Toen ik één leerling die maar niet tot lezen kwam met deze methodiek begeleidde, ontdekte ik "het geheim" van Alfa-bedding. En daarna was er voor mij geen weg meer terug.’
Aquilien van Stiphout, leerkracht en remedial teacher op De Brigantijn in Deurne


Alfa-bedding in de media
'Alfa-bedding bom onder verdienmodel dyslexie' De Kaap
'Dyslexie is te voorkomen', Trouw
Andere aanpak bij dyslexie, Reformatorisch Dagblad
'Dyslexie valt te voorkomen', NPO Radio 1
Alle artikelen en uitzendingen vind je hier.


Spelen met letters en woorden is een uitgave van Pienter Publishers.


'De auteur is uitermate ingevoerd in de materie en verdient een compliment voor deze prachtuitgave. Deze publicatie verdient het om in deze tijd van zichtbare achteruitgang van lees- en spellingonderwijs onder serieuze aandacht te komen van elke basisschool!' Mart Seerden, NBD Biblion